Adresa: Ulica Železnička BB 18205 Niška Banja

Telefon:
Vladeta Veljović 063/448515
Aleksandar Veljović 063/7714191
Telefon kluba 018/4541-553

e-pošta: kkcegar.nbanja@gmail.com
Žiro račun: 105-377-62
PIB: 101-4666-06        m br. 07185774